Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel

ERGO HESTIA - Hestia Podróże

Pakiet Hestia Podróże zapewni Ci kompleksową ochronę w czasie podróży poza granicami Polski.

Możesz wybrać jeden z trzech wariantów pakietu:

 • Podstawowy - HOLIDAY BASIC
 • Rozszerzony - HOLIDAY CHARTER
 • Pełny - HOLIDAY CHARTER PLUS

Ubezpieczenie można zawrzeć na czas jednego wyjazdu lub na cały rok. W poniższym porównaniu znajdą Państwo zestawienie składników poszczególnych wariantów Pakietu Hestia Podróże:

składniki Pakietu / warianty

Holiday Basic

Holiday Charter

Holiday Charter Plus

koszty leczenia

+

+

+

koszty transportu i repatriacji

+

+

+

następstwa nieszczęśliwych wypadków

+

+

+

koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance"

+

+

+

koszty pobytu osoby towarzyszącej

 

+

+

koszty ratownictwa

 

+

+

odpowiedzialność cywilna

 

+

+

bagaż

 

+

+

koszty opóźnienia dostarczenia bagażu

 

 

+

koszty przerwania podróży

 

 

+

koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia

 

 

+


HOLIDAY BASIC
Ubezpieczeniem w tym wariancie objęte są:

Koszty leczenia 50 000 PLN
Koszty transportu i repatriacji do wysokości sumy ubezpieczenia KL
NNW 10 000 PLN
 • świadczenie w przypadku całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • 100% sumy ubezpieczenia NNW
 • świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • określony % sumy ubezpieczenia NNW
 • świadczenie w przypadku śmierci
 • 50% sumy ubezpieczenia NNW
  Assistance  
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja transportu ubezpieczającego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczającego w hotelu w przypadku, gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja i zwrot kosztów powrotu ubezpieczającego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia ubezpieczający nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL

  HOLIDAY CHARTER

  Ubezpieczeniem w tym wariancie objęte są:

  Koszty leczenia 150 000 PLN
  Koszty transportu i repatriacji do wysokości sumy ubezpieczenia KL
  Koszty pobytu osoby towarzyszącej do 5 000 PLN
  NNW 20 000 PLN
 • świadczenie w przypadku całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • 100% sumy ubezpieczenia NNW
 • świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • określony % sumy ubezpieczenia NNW
 • świadczenie w przypadku śmierci
 • 50% sumy ubezpieczenia NNW
  Koszty ratownictwa do 15 000 PLN
  Odpowiedzialność Cywilna
 • szkody w mieniu
 • 50 000 PLN
 • szkody na osobie
 • 100 000 PLN
  Bagaż do 1 000 PLN
  Assistance  
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja transportu ubezpieczającego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczającego w hotelu w przypadku, gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja i zwrot kosztów powrotu ubezpieczającego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia ubezpieczający nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
 • do 5000 PLN
 • wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży
 • do 4000 PLN
 • zakwaterowania kierowcy
 • do 400 PLN na dzień, nie dłużej niż 3 dni
 • pomoc finansowa
 • do 2000 PLN
 • złożenie kaucji
 • do 8000 PLN
 • zastępstwo procesowe
 • do 8000 PLN


  HOLIDAY CHARTER PLUS

  Ubezpieczeniem w tym wariancie objęte są:

  Koszty leczenia 300 000 PLN
  Koszty transportu i repatriacji do wysokości sumy ubezpieczenia KL
  Koszty pobytu osoby towarzyszącej do 5 000 PLN
  Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia do 10 000 PLN
  NNW 30 000 PLN
 • świadczenie w przypadku całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • 100% sumy ubezpieczenia NNW
 • świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • określony % sumy ubezpieczenia NNW
 • świadczenie w przypadku śmierci
 • 50% sumy ubezpieczenia NNW
  Koszty ratownictwa do 15 000 PLN
  Odpowiedzialność Cywilna  
 • szkody w mieniu
 • 250 000 PLN
 • szkody na osobie
 • 500 000 PLN
  Bagaż do 4 000 PLN
  Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu do 1 000 PLN
  Koszty przerwania podróży do 5 000 PLN
  Assistance
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja transportu ubezpieczającego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczającego w hotelu w przypadku, gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja i zwrot kosztów powrotu ubezpieczającego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia ubezpieczający nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu
 • do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
 • do 5 000 PLN
 • organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzystwa
 • do 10 000 PLN
 • organizacja i pokrycie wcześniejszego powrotu ubezpieczającego do kraju
 • do 5 000 PLN
 • wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży
 • do 4000 PLN
 • zakwaterowania kierowcy
 • do 400 PLN na dzień, nie dłużej niż 3 dni
 • pomoc finansowa
 • do 2000 PLN
 • złożenie kaucji
 • do 8000 PLN
 • zastępstwo procesowe
 • do 8000 PLN


  Przykłady zdarzeń objętych ubezpieczeniem

  Na lotnisku ginie Ci bagaż. W czasie górskiej wycieczki pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej. Wszelkie wydatki związane z tymi zdarzeniami pokryte zostaną z ubezpieczeń: bagażu, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto zadbać, by posiadana polisa zawierała także usługi assistance, zapewniające udzielenie natychmiastowej pomocy w miejscu zdarzenia.

  Jak powiadomić o wypadku

  Gdziekolwiek będziesz, zadzwoń pod numer (48 58) 550 70 12 do Centrum Alarmowego Assistance, działającego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance odbywa się w języku polskim.

  Jak działa pomoc assistance

  Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

  Pomoc ta polega m.in. na:

  • zlokalizowaniu najbliższej placówki medycznej,
  • zorganizowaniu transportu do wskazanego miejsca,
  • dokonywaniu płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
  • koordynowaniu przepływu informacji i nadzorze nad przebiegiem leczenia,
  • kontakcie z najbliższymi krewnymi poszkodowanego i informowaniu ich o jego stanie zdrowia,
  • innych, niestandardowych działaniach, jeśli wymagać tego będzie sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

  Warto wiedzieć

  Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych odmiennych niż polskie. Dlatego warto pamiętać, że:

  • leczenie za granicą jest bardzo drogie,
  • minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to:
   • ubezpieczenie kosztów leczenia,
   • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
   • ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
  • w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
  • od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
  • w przypadku kosztów poniesionych na zakup lekarstw rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju. 

  źródło: http://www.hestia.pl

  data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 20:31:35
  Komentarze
   
  Polityka Prywatności