Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel

PZU Życie - Assistance Polska

Ubezpieczyciel: PZU Życie SA

Ubezpieczenie Assistance Polska gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski.

Nowością w PZU SA jest dostępne od 1.01.2006 Assistance Polska w wariancie Mini, dodawane bezpłatnie do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zapewnia bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji, a także maksymalne zniżki i rabaty na usługi pomocy drogowej, których może potrzebować kierowca we wszelkiego rodzaju niespodziewanych sytuacjach drogowych.
Natomiast pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej zapewnia Assistance Polska w wariancie Standard.
W zależności od wariantu ubezpieczenia Assistance Polska (Mini lub Standard), dla posiadaczy OC lub autocasco w PZU S.A. jest ono bezpłatne. Zawarcie umowy następuje łącznie z zawarciem umowy ubezpieczenia OC lub autocasco i na taki sam okres. Dla osób posiadających jedynie OC w PZU S.A. istnieje możliwość odpłatnego nabycia Assistance Polska w wariancie Standard.

Ubezpieczenie Assistance Polska gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

Ubezpieczenie dostępne jest dla posiadaczy zarejestrowanych w RP pojazdów:

 • samochodów osobowych
 • samochodów kempingowych i mikrobusów
 • samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton
 • przyczep kempingowych i ciężarowych o ładowności do 2 ton
 • motocykli

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie Assistance Polska dostępne jest w następujących wariantach:

 • Mini Assistance Polska – dodawany bezpłatnie do obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU S.A.
 • Standard Assistance Polska – dostępny odpłatnie dla posiadaczy OC w PZU S.A. lub dodawany bezpłatnie przy zawieraniu ubezpieczenia autocasco w PZU S.A.
 • zakres pełny Assistance Polska, tj. Mini + Standard – w przypadku gdy do ubezpieczenia OC z dodanym wariantem Mini zostanie dokupiony wariant Standard lub w przypadku gdy łącznie z ubezpieczeniem OC z dodanym wariantem Mini zostanie zakupione ubezpieczenie autocasco z dodanym wariantem Standard Assistance Polska.

Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna, medyczna, informacyjna i organizacyjna udzielana kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem, awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała lub zgonem kierowcy lub pasażera, a także nagłym zachorowaniem kierowcy.

Rodzaje świadczeń

Świadczenia w wariancie Mini Assistance Polska:
1. W przypadku zderzenia pojazdów - bezpłatna naprawa na drodze (do 400 PLN) lub holowanie do warsztatu (do 400 PLN) albo do miejsca zamieszkania (600 PLN) pojazdu ubezpieczonego i innego pojazdu unieruchomionego w wyniku zderzenia z winy kierowcy pojazdu ubezpieczonego.
2. Bezpłatne usługi informacyjne (postępowanie po wypadku, telefony pomocy drogowej. sieć warsztatów, wynajem pojazdu zastępczego, przekazanie pilnych informacji).
3. Organizacja na koszt ubezpieczonego innych usług, takich samych jak przewidziane w wariancie Standard.

Świadczenia w wariancie Standard Assistance Polska:
I. Świadczenia dotyczące pojazdu.

 • Bezpłatna naprawa na miejscu zdarzenia (do 400 PLN) albo holowanie do zakładu naprawczego (do 400 PLN) albo do miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu (do 600 PLN) w przypadku awarii lub wypadku.*
 • W przypadku braku paliwa - dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu.
 • W razie konieczności organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu.

II. Świadczenia dotyczące kierowcy i pasażerów

 • Zakwaterowanie w hotelu nie dłużej niż przez 3 doby (do 120 PLN za dobę na 1 osobę) - jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu, albo gdy pojazd został skradziony, bądź przejazd do miejsc zamieszkania albo do miejsca przeznaczenia.
 • Przejazd właściciela po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu.
 • Transport sanitarny ubezpieczonych jeżeli wskutek urazu ciała konieczna jest hospitalizacja.
 • Zapewnienie zmiennika w przypadku gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował.
 • Odwiedziny osoby ubezpieczonej hospitalizowanej dłużej niż 7 dni (przejazd i nocleg dla jednej osoby).
 • Transport zwłok w przypadku zgonu ubezpieczonego.
 • Usługi informacyjne (pojazd zastępczy, telefony pomocy drogowej, sieć warsztatów samochodowych, przekazanie pilnej wiadomości).

* Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu po awarii, przejazdy, zakwaterowanie w hotelu, odwiedziny w szpitalu realizowane są gdy zdarzenie ma miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie po wypadku oraz wszystkie pozostałe świadczenia realizowane są niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

Korzyści

 • profesjonalna i szybka pomoc na drodze – na preferencyjnych warunkach dla klientów PZU S.A. całodobowy i przez wszystkie dni w roku dostęp do specjalnego numeru telefonu Centrum Dyspozycyjnego PZU SA.
 • w zależności od wariantu ubezpieczenia usługi są bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach cenowych dostępnych jedynie klientom PZU S.A.
 • łatwy wybór warsztatu należącego do sieci naprawczej PZU S.A.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

 • posiadacze pojazdów zawierający OC w PZU S.A. otrzymują bezpłatnie ubezpieczenie w wariancie Mini Assistance Polska.
 • posiadacze pojazdów zawierający ubezpieczenie autocasco otrzymują bezpłatnie ubezpieczenie w wariancie Standard Assistance Polska
 • osoby nie posiadające autocasco w PZU S.A. mogą nabyć ubezpieczenie Standard Assistance Polska odpłatnie, pod warunkiem posiadania OC w PZU S.A. – okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, wysokość składki jest uzależniona od rodzaju pojazdu.
źródło: http://www.pzu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 20:24:46
Komentarze
 
Polityka Prywatności