Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel

PZU Życie - Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Ubezpieczyciel: PZU Życie SA

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia osób przebywających za granicą powstałych w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku oraz trwałe skutki nieszczęśliwego wypadku zaistniałego podczas pobytu za granicą.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Adresatem oferty są z jednej strony osoby wyjeżdżające z Polski do pracy, nauki lub turystycznie, z drugiej natomiast przedsiębiorstwa i instytucje, które często delegują swych pracowników za granicę.

Przedmiot ubezpieczenia
Zobowiązania PZU S.A. obejmują:

  • pokrycie niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia ubezpieczonych osób w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków,
  • odszkodowanie z tytułu trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warianty ochrony
Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą można zawrzeć według jednego z trzech wariantów różniących się sumami ubezpieczenia kosztów leczenia i zakresem terytorialnym:

  • wariant A – Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego, koszty leczenia 20 000 USD
  • wariant B – cały świat, koszty leczenia 30 000 USD,
  • wariant C – cały świat, koszty leczenia 50 000 USD.
Okres ubezpieczenia
Umowę można zawrzeć na krótki okres (nawet już od jednego dnia), przewidziano jednak możliwość jej wielokrotnego przedłużania aż do jednego roku.
Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniem można objąć ryzyko wynikające z wykonywania pracy za granicą, a także wyczynowego uprawiania sportu lub uprawiania narciarstwa/snowboardu rekreacyjnie.

źródło: http://www.pzu.pl

data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 20:24:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności