Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel

PZU Życie - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kolonii i obozów

Ubezpieczyciel: PZU Życie SA

Adresatem oferty są uczestnicy kolonii i obozów dziecięcych i młodzieżowych. Umowa może być zawarta przez organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są m.in. również trwałe następstwa zawału serca, krwotoku śródmózgowego, obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji.

Umowę można zawrzeć według jednego z dwóch wariantów obejmujących następujące świadczenia podstawowe:

Wariant I

 • z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową,
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe świadczenie w przypadku hospitalizacji w wyniku nagłego zatrucia gazami, substancjami, chemicznymi, porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych połączonych z dalszym leczeniem – jeśli zdarzenia te nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
  i środków pomocniczych do wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP do wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia.

Wariant II

 • z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową,
 • z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródmózgowym lub poważnym uszkodzeniem ciała,
 • z tytułu złamania kości lub zwichnięcia stawów,
 • z tytułu oparzeń lub odmrożeń,
 • z tytułu wstrząśnień mózgu,
 • z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
 • jednorazowe świadczenie w przypadku hospitalizacji w wyniku nagłego zatrucia gazami, substancjami, chemicznymi, porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych – jeśli zdarzenia te nie spowodowały wypłaty z innych tytułów określonych w OWU,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP do wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia 

Za opłatą dodatkowej składki umowa może obejmować zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium Polski i poza  jej granicami pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia – w wysokości do 20 proc. albo 30 proc. sumy ubezpieczenia oraz dietę szpitalną w wysokości 0,2 proc. sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu, płatną przez maksymalny okres 90 dni.
 
Okres ubezpieczenia
Umowy ubezpieczenia uczestników kolonii i obozów zawiera się na czas trwania turnusu łącznie z drogą.

źródło: http://www.pzu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 20:25:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności