Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel

WARTA - Ubezpieczenie OC Zielona Karta

Skierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych rozumianych, jako pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w Polsce.

Zawarcie ubezpieczenia OC Zielona Karta gwarantuje, że szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium krajów wymienionych na certyfikacie Zielonej Karty, powstałe w związku z ruchem pojazdu zostaną pokryte przez WARTĘ, o ile udowodnione zostanie, że kierujący/posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za skutki szkody.

Od dnia 1 maja 2004 r. ochroną gwarantowaną ubezpieczeniem OC Zielona Karta objęte są zdarzenia powstałe na terenie:  


Albania

AL  Iran  IR Rumunia RO

Andora

 AND 

Izrael 

IL

Serbia i Czarnogóra 

SCG

Białoruś 

BY

 Macedonia 

MK 

Tunezja 

TN

Bułgaria

BG

Maroko 

 MA 

Turcja

TR

Bośnia i Hercegowina 

BIH

Mołdawia

MD

Ukraina

UA

 Atutem WARTY jest wieloletnia praktyka w likwidacji szkód z Zielonej Karty oraz rozbudowana sieć komisarzy i korespondentów za granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach nie należących do systemu Zielonej Karty.

Ubezpieczenie OC WARTA Wschód skierowane do posiadaczy pojazdów mechanicznych rozumianych, jako pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w Polsce. Ubezpieczenie OC WARTA Wschód jest skierowane do osób, którzy udają się w podróż za wschodnią granicę Polski, do Rosji i ewentualnie innych krajów spoza systemu Zielonej Karty.

Zawarcie ubezpieczenia OC WARTA Wschód gwarantuje, że szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie Rosji (lub w innych krajach wyłonionych z byłego ZSRR), powstałe w związku z ruchem pojazdu, którego dane określone są na polisie, zostaną pokryte przez WARTĘ, o ile udowodnione zostanie, że kierujący/posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za skutki szkody.

Źródło: http://www.warta.pl

data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 20:27:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności