Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel

WARTA - Ubezpieczenia jachtów

Ubezpieczenia jachtów to kompleksowa oferta, skierowana do właścicieli jachtów żaglowych i motorowych, której celem jest zagwarantowanie pełnej ochrony podczas użytkowania jachtów na akwenach morskich i śródlądowych.

W ramach ubezpieczeń jachtów WARTA oferuje dwa uzupełniejące się produkty.

Ubezpieczenie CASCO jachtów

W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną jachty żaglowe, żaglowo-motorowe i motorowe użytkowane na polskich i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych oraz przebywające w czasie postoju w portach, przystaniach i zimowiskach. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, powstałe w trakcie użytkowania jednostki.

Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej WARTY może zostać również rozszerzony o ubezpieczenie szkód powstałych na jachcie w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej armatora

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora WARTA odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest z mocy prawa.

Członkowie załogi - w zależności od własnych potrzeb - mają możliwość indywidualnego zawarcia na swoją rzecz ubezpieczenia w zakresie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • kosztów leczenia za granicą i repatriacji

do wysokości określonych przez siebie sum gwarancyjnych na podstawie atrakcyjnych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń WARTA TRAVEL czy WARTA SPORT.

Źródło: http://www.warta.pl


data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 20:28:15
Komentarze
 
Polityka Prywatności