AXA - Ubezpieczenie podróży KONTYNENTY

Ubezpieczenie KONTYNENTY jest kierowane do wszystkich osób wyjeżdżających za granicę i gwarantuje bezgotówkową formę pokrycia kosztów w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i 24-godzinną pomoc naszego Centrum Alarmowego, świadczącego najwyższej jakości usługi assistance na całym świecie.

Podstawowe informacje

 • Dla kogo?

  Ubezpieczonym może być osoba w każdym wieku – wyjeżdżająca w celach turystycznych, wypoczynkowych, związanych z uprawianiem sportów lub służbowych – do pracy umysłowej lub fizycznej.

 • Co oferujemy?

  Decydując się na ubezpieczenie podróży KONTYNENTY nie musisz martwić się o:
  - koszty leczenia i natychmiastową pomoc assistance,
  - następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  - odpowiedzialność cywilną,
  - bagaż podróżny,
  - sprzęt sportowy,
  - koszty anulowania imprezy turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu,
  - koszty anulowania biletu lotniczego,
  - koszty anulowania rezerwacji noclegu w hotelu.

Ponadto oferujemy:
- ubezpieczenie wyjazdów związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka,
- rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych,
- ubezpieczenie podróży służbowych i wyjazdów do pracy,
- atrakcyjne zniżki dla dzieci, grup i rodzin,
- ubezpieczenie krótkoterminowe, kartę roczną.


Dlaczego warto?

 • Dostarczamy nowatorski pakiet świadczeń assistance, a w nim m.in.:
  - pokrycie kosztów hotelu zastępczego, jeżeli zarezerwowany nie może być wykorzystany z powodu zaistniałej katastrofy,
  - pomoc przy poszukiwaniu przedmiotów zagubionych przez ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej,
  - usługi informacyjne przed podróżą.

 • Gwarantujemy szeroki zakres świadczeń powypadkowych m.in. zwrot kosztów leczenia powypadkowego powstałych po powrocie z podróży zagranicznej, dzienne świadczenie szpitalne, świadczenie rehabilitacyjne.

 • Zapewniamy zniesienie udziału własnego w ubezpieczeniu kosztów leczenia, jeżeli ubezpieczony skorzysta z zaświadczenia o uprawnieniu do świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu podróży KONTYNENTY
Opcje rozszerzenia zakresu ochrony

Sprzęt sportowy

·          200 €

·          500 €

·          800 €

Anulowanie imprezy turystycznej
lub wcześniejszy z niej powrót

Kwota równa kosztowi imprezy turystycznej,
nie więcej niż 2 000 €  

Anulowanie biletu lotniczego

Kwota równa cenie biletu lotniczego, nie więcej niż 300 € dla strefy A i 500 € dla strefy B

Anulowanie rezerwacji noclegu
w hotelu

Kwota równa cenie noclegu w hotelu,
nie więcej niż 500 €


źródło: http://www.axa-polska.pl

data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 23:20:06
Komentarze

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności