Ubezpieczenia podróżne


Wybierasz się za granicę?
Polecamy sprawdzenie cen połączeń autokarowych

Ubezpieczyciel
Znaleziono wszystkich: 11
Ubezpieczenie Assistance Polska gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski.
Umowa kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty zawierana jest zawsze w zakresie obejmującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty. Może ona zostać rozszerzona o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.
Ubezpieczenie zawierane jest indywidualnie przez turystę lub zbiorowo przez organizatora wyjazdu i obejmuje zdarzenia, do których może dojść zarówno w kraju, jak za granicą (świadczenia wypłaca się jednak wyłącznie w złotych).
Telepolisa WOJAŻER gwarantuje pokrycie kosztów leczenia poniesionych za granicą.
Ubezpieczenie bagażu podróżnego chroni przed szkodami spowodowanymi przez złodziei, wypadki i katastrofy lub zdarzenia losowe w rodzaju pożarów, eksplozji, powodzi itp.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności