Allianz Direct - GLOBTROTER DIRECT

Ubezpieczyciel: Allianz Direct

Nasza oferta obejmuje zarówno wyjazdy zagraniczne, jak i krajowe. Proponujemy ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających prywatnie lub służbowo, w grupach, z rodziną lub indywidualnie. Ubezpieczenie Globtroter Direct może być zawarte dla jednej z 4 stref geograficznych w zależności od kierunku wyjazdu Ubezpieczonego.

Osobom wybierającym się na wakacje lub wyjazd służbowy proponujemy krótkoterminowe ubezpieczenie, które może być zawarte na okres od 1 dnia do 1 roku.

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy 4 pakiety ubezpieczeniowe, dopasowane zakresem ubezpieczenia do potrzeb ubezpieczonych:

Pakiet podstawowy obejmuje:
- ubezpieczenie assistance,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na   osobie i na rzeczy,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pakiet optimum obejmuje:
- ubezpieczenie assistance,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na   osobie i na rzeczy,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Pakiet rozszerzony obejmuje:
- ubezpieczenie kosztów leczenia,
- ubezpieczenie assistance,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na   osobie i na rzeczy,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pakiet komfort obejmuje:
- ubezpieczenie kosztów leczenia,
- ubezpieczenie assistance,
- ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej w życiu prywatnym za szkody na   osobie i na rzeczy,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Osoby, które wolą samodzielnie wybrać poszczególne opcje ubezpieczenia, zapraszamy do skorzystania z indywidualnej kalkulacji składki. Umożliwia ona samodzielny dobór sum ubezpieczenia w ramach pakietów, aby ubezpieczenie było skrojone na miarę Państwa potrzeb.

W ramach ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct istnieje również możliwość włączenia ryzyka związanego z:

- amatorskim uprawianiem narciarstwa i snowboardu,
- amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
- wyczynowym lub zawodowym uprawiania sportu,
- wykonywaniem pracy umysłowej i fizycznej,
- biernym uczestnictwem w działaniach wojennych lub aktach terroru,
- zaostrzeniami lub powikłaniami chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia zorganizowanie pomocy oraz pokrycie przez Allianz wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą.

Ubezpieczenie w podróży (assistance)

Ubezpieczenie assistance w podróży to pomoc i pokrycie związanych z nią wydatków w sytuacji, gdy ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w skutek czego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub na rzeczy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy jest bardzo ważnym ubezpieczeniem. Dzięki niemu materialną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim ponosi Allianz – do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Allianz oferuje ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu na miejsce pobytu. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej

W ramach ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej, którymi są obciążani klienci biur turystycznych.

Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu/-ów w hotelu

W ramach ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct istnieje możliwość odzyskania poniesionych kosztów anulowania noclegu/-ów w hotelu, którymi są obciążani klienci biur turystycznych.

Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego

W ramach ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct istnieje możliwość odzyskania poniesionych kosztów anulowania biletu lotniczego, którymi są obciążani klienci biur turystycznych.

Źródło: https://www.allianzdirect.pl

data ostatniej modyfikacji: 2008-11-09 17:30:11
Komentarze

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności